logo.9.png

Sabies què?

Està demostrat que el cànnabis pot afectar al cervell d’un jove que en consumeix de forma continuada. Llegir més...

Recerca

Projecte: ‘Avaluació de l'efectivitat del programa per a l'educació emocional, social i de la salut mental en els adolescents assistits en centres de la DGAIA’

(codi referència: PI18 / 01859)


Aquest projecte està finançat per l’Instituto de Salud Carlos III i el cofinançament per a la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i ha rebut una ajuda econòmica de 26.620 euros durant el període de gener del 2019 a desembre del 2021.


Objectiu i finalitat de l’ajuda

L'objectiu del projecte és avaluar l'eficàcia d'un paquet de programes d'Alfabetització en Salut Mental (PASM) i d'Educació Social i Emocional (PESE) per a joves assistits en centres tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) en l'augment de coneixements i habilitats emocionals, socials i de salut mental, i reducció de l'estigma. Així com el seu impacte sobre la qualitat de vida i en la recerca d'ajuda.

Per a això es comparen dos grups. Un grup rebrà el “Programa d'Alfabetització en Salut Mental” (PASM) amb una durada de 6 hores. Un segon grup rebrà el “Programa d'educació social i emocional” (PESE) d'una durada de 14h i el programa PASM de 6 hores, un total de 20 hores.


Procediment i durada de l’estudi

L'estudi té una durada d'un any, es realitzarà durant els mesos de gener a desembre del 2019.

Als adolescents amb edats compreses entre els 12 i 17 anys que participen en l'estudi se'ls demanarà que complementin els següents qüestionaris:

1) Habilitats socials i emocionals (SEHS) (37 ítems);

2) Actituds en salut mental (Estigma; CAMI i RIBS) (14 ítems);

3) Símptomes Mentals i Salut Mental Positiva (SDQ) (25 ítems);

4) Intenció de canvi (1 ítem);

5) Resiliència (RS) (14 ítems);

6) Qualitat de Vida (EQ-5D) (6 ítems);

7) Recerca d'ajuda i Ús de Serveis i Tractament (GHSQ) (10 elements);

8) Satisfacció (6 ítems)

La complementació dels 8 qüestionaris implicarà un temps aproximat de 30 minuts. Aquests qüestionaris s'hauran de complementar en quatre moments de l'estudi:

  • Basal: abans de rebre els programa PASM i PESE + PASM;
  • Post Intervenció: 2 setmanes després de rebre el taller / res;
  • Seguiment als 6 mesos d'haver finalitzat el programa PASM i PESE + PASM;
  • Seguiment als 12 mesos d'haver finalitzat el programa PASM i PESE + PASM.


Els Programes de sensibilització i alfabetització en salut mental i d'educació social i emocional

Els adolescents d'uns CRAEs/CAs rebran el “Programa d'Alfabetització en Salut Mental (PASM)” amb una amb una durada de 6 hores i altres alumnes de CRAEs / CAs rebran el “Programa d'educació social i emocional (PESE + PASM)” amb una durada de 20 hores de formació.

1) “Programa d'Alfabetització en Salut Mental (PASM)”. La formació del PASM s'ha dividit en 6 unitats didàctiques, cada unitat amb una durada d'1 hora on es treballaran els següents conceptes: 1) Les nostres emocions; 2) Autoestima; 3) Ansietat i Depressió; 4) Vincles de confiança; 5) Habilitats Socials i comunicació interpersonal: comunicació eficaç; 6) Habilitats Socials i comunicació interpersonal: comunicació assertiva.

2) “Programa d'educació social i emocional (PESE)”. La formació del PESE comprèn 14 hores d'educació soci emocional que inclou 5 unitats didàctiques: 1) Autoconsciència emocional (2h); 2) Autogestió emocional (3 h); 3) Consciència social (2h); 4) Habilitats socials (5h) i 5) Presa de decisions (2h).


Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)Aquest lloc web utilitza cookies perquè gaudeixis d'una millor experiència d'usuari. Més informació