logo.6.png

Sabies què?

Les drogues més consumides per part dels estudiants d’educació secundària d’entre 14 i 18 anys són l’alcohol, el tabac i el cànnabis. Llegir més...

Nosaltres

“L’Espai Jove” és un programa comunitari d’educació sanitària amb una durada prevista de 3 anys (2012-2014), adreçat als joves dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. La finalitat de la intervenció és augmentar el nivell de coneixements sobre salut mental en la població jove, les famílies i els professionals que treballen en contacte directe amb ella.

Amb aquest objectiu, la nostra institució ha elaborat 20 fitxes informatives sobre salut mental dirigides als joves i 2 manuals per a professionals sanitaris i equips educatius.

Quines intervencions inclou el programa als districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi?

  • Campanya informativa dirigida a tota la població. Mitjançant la difusió de la intervenció amb pòsters, díptics, xerrades i la distribució de les fitxes informatives i els manuals sobre salut mental.
  • Creació de la pàgina web www.espaijove.net adreçada als joves. Eina informativa d’accés immediat pels joves on es pot trobar informació acurada benestar emocional, la salut mental i la salut física; com hàbits saludables en relació a l’alimentació, el descans o l’exercici físic, informació sobre els problemes emocionals o trastorns mentals més prevalents i un espai per la resolució de dubtes en forma de consulta online.
  • Oferta de formació:
a) Dirigida als joves i les famílies:
Oferim tallers de sensibilització adreçats a joves que cursen E.S.O, Batxillerat o cicles formatius i llurs famílies, a través de les AMPAS escolars, on es treballaran les fitxes informatives creades amb aquest propòsit.

b) Dirigida a professionals de l’àmbit sanitari, social, educatiu i comunitari:
Oferim tallers de formació específica als professionals que exerceixen la seva activitat professional en els Serveis d’Atenció Primària de Salut, tant a la consulta com a l’espai de consulta oberta del programa Salut i Escola, els professionals de l’àmbit educatiu, social i comunitari, com professors, mestres, monitors i altres professionals que treballen en contacte directe amb els joves.
La formació inclou l’explicació del desenvolupament a l’adolescència, el concepte de salut mental, les conductes saludables i de risc en salut mental, els trastorns més prevalents i orientació sobre la xarxa comunitària de serveis.


Què és l’alfabetització

L’alfabetització en salut mental fa referència al conjunt de coneixements, habilitats i actituds que una persona té sobre salut mental.

Aquest terme engloba els coneixements i les creences entorn als problemes emocionals i els trastorns mentals, que ajuden al seu reconeixement, maneig o prevenció. S’inclouen aspectes com:

  • Els coneixements i creences sobre les causes dels trastorns, els factors de risc, les fonts d’autoajuda (com buscar informació) i l’assistència professional disponible.
  • Les habilitats per a reconèixer el patiment psicològic o trastorns específics.
  • Les actituds que faciliten el reconeixement i la cerca adequada d’ajuda.

Aquesta perspectiva és important perquè posa un major èmfasi en els coneixements i habilitats de la població sobre la salut mental i en la capacitació de les persones que experimenten símptomes inhabilitants.

Seguint les recomanacions de diferents institucions internacionals i nacionals, com la Organització Mundial de la Salut (OMS) o el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, des del Centre d’Higiene Mental “Les Corts” hem valorat l’oportunitat i la conveniència de desenvolupar el Projecte “Espai Jove” per a la promoció i la prevenció de la salut mental, adreçat a la població jove dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi.


Importància del projecte

Els trastorns mentals i per consum de substàncies són un dels principals problemes de salut en la societat actual. Segons dades epidemiològiques aquests trastorns afecten a més del 20% de la població, convertint-se en un dels principals problemes de la sanitat pública.

Aquesta situació afecta també a la població jove, en edats compreses entre l’inici de l’adolescència i l’edat adulta. D’aquesta manera incideix en un moment evolutiu crucial, constituint un problema important pel seu desenvolupament biològic, psicològic i social en aquestes edats.

Diversos estudis revelen que el 75% de les persones que pateixen algun tipus de trastorn mental en l’edat adulta van experimentar el seu inici abans dels 24 anys (Kessler, 2005), dels quals podem observar que el 50% haurà tingut el seu inici entre els 12 i els 18 anys de vida.

Aquestes dades sustenten la present campanya “Espai Jove” de promoció i prevenció de la salut mental adreçada:

  • Als joves que són la població diana del projecte.
  • A les famílies d’aquests joves; pares o tutors legals.
  • Als professionals que exerceixen la seva activitat en contacte directe amb els joves: equips educatius dels centres escolars, equips sanitaris d’Atenció Primària de Salut, equips dels centres socials i d’altres recursos comunitaris

La nostra institució

El Centre d’Higiene Mental Les Corts va començar la seva activitat al 1975 per iniciativa d’un col·lectiu de professionals i amb la finalitat de desenvolupar un projecte de salut mental comunitària als districtes de Barcelona.

Els nostres objectius inclouen la promoció de la salut mental, la prevenció dels trastorns mentals i l’educació per la salut. Amb aquesta finalitat, la nostra institució desenvolupa una campanya d’educació sanitària per a la salut mental.

El responsable mèdic de la pàgina web de l’Espai Jove és el Dr. Lluís Lalucat, director mèdic del Centre d’Higiene Mental Les Corts, amb el número de col·legiat 7651, adscrit al Col·legi de Metges de Barcelona.


Fonts de finançament

Aquest projecte va ser endegat al 2008 gràcies a una subvenció del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i igualtat, que va permetre la elaboració dels materials informatius sobre salut mental.

Al 2012 l’Obra Social “la Caixa” ens va permetre crear la present pàgina web www.espaijove.net i planificar la intervenció comunitària de formació i sensibilització de la població jove, sanitària i educativa, que per iniciativa institucional plantegem mantenir.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè gaudeixis d'una millor experiència d'usuari. Més informació