logo.5.png

Sabies què?

Un grau d’ansietat saludable permet a la persona estar motivada, activa i alerta davant dels perills. Llegir més...

Trastorns per abús de substàncies

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Autoria:

Fitxa informativa realitzada per:

Àngels Pujol, psicòloga i cap secció del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Les Corts.
Gemma Castells, psicòloga i cap secció del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sarrià i Sant Gervasi.
Juan José Gil, infermer del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Les Corts.
Lluís Lalucat, director mèdic del Grup CHM Salut Mental. www.chmcorts.com
Rocío Casañas, psicòloga del Departament de Recerca del Grup CHM Salut Mental.


Pàgines web
:

1. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Actuacions preventives a l’adolescència. [Internet]. Catalunya: 2004 [accés 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www.acab.org/fitxer/152/guia%20de%20salut%20dels%20adolescents.pdf

2. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Enquesta de salut a Catalunya 2013 (ESCA). [Internet]. Catalunya: Direcció General de Planificació i Recerca en Salut; 2014 [accés 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Departament/Estadistiques%20sanitaries/Enquestes/
02_enquesta_catalunya_continua/Documents/Arxius/esca13_results.pdf


3. Mental Health First Aid Australia. Helping someone with drug use problems. Melbourne: Mental Health First Aid Australia; 2008. Disponible a: https://mhfa.com.au/sites/mhfa.com.au/files/MHFA_prob_drug_guidelines_A4_2013.pdf

4. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES 1994-2013). [Internet]. España: Observatorio Español sobre Drogas; 2013 [acceso 18 Agosto 2014]. Disponible en: http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/PresentESTUDES2012_2013.pdf

5. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Plan de Acción sobre drogas España 2013-16. [Internet]. España: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; 2013 [acceso el 18 Agosto 2014]. Disponible en: http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/PLAN_ACCION_SOBRE_DROGAS2013_2016.pdf

6. National Cannabis Prevention and Information Centre (NCPIC). Adolescents [Internet]. Austràlia: National Cannabis Prevention and Information Centre; 2008 [accés 18 Agost 2014]. Disponible a: https://ncpic.org.au/static/pdfs/background-papers/adolescents.pdf

7. National Cannabis Prevention and Information Centre (NCPIC). Cannabis use and psychosis [Internet]. Austràlia: National Cannabis Prevention and Information Centre; 2013 [accés 18 Agost 2014]. Disponible a: https://ncpic.org.au/workforce/cannabis-information/factsheets/article/cannabis-use-and-psychosis

8. NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence [Internet]. Interventions to reduce substance misuse among vulnerable young people. Anglaterra: Centre for Clinical Practice; 2007 [accés 18 Agost 2014]. Disponible a: http://www.nice.org.uk/guidance/ph4/resources/guidance-interventions-to-reduce-substance-misuse-among-vulnerable-young-people-pdf

9. Organización Mundial de la Salud (OMS). Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada. [Internet]. Francia: Philip Jenkins; 2011 [acceso el 18 Agosto 2014]. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243548067_spa.pdf?ua=1


Documentació:

1. Dan I Lubman, Leanne Hides, Murat Yücel and John W Toumbourou — Med J Aust 2007; 187 (7 Suppl): S22-S25. Intervening early to reduce developmentally harmful substance use among youth populations.

2. Departament de Salut. Enquesta de salut de Catalunya (ESCA). Examen de salut de Catalunya, 2006. Direcció General de Salut Pública, Direcció General de Planificació i Avaluació. Generalitat de Catalunya, 2006.

3. Estudio epidemiológico europeo sobre los trastornos mentales (ESEMeD/estudio SAMCAT-Cataluña, 2002)

4. European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD/MHEDEA 2000) Project: rationale and methods International Journal of Methods in Psychiatric Research, Volume 11, Number 2.

5. Jones R., Bradley E. Health issues for adolescents. Symposium: adolescent medicine. Paediatrics and child health; 2007;17:11.

6. Kendall PC, Kessler RC. The impact of childhood psychopathology interventions on subsequent substance abuse: policy implications, comments, and recommendations. J Consult Clin Psychol 2002; 70: 1303-1306.

7. Kessler R., Bergland P., Demler O., et al (2005): Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey replication. Arch Gen Psychiatry, 62, 593-602.

8. Kitchener B.A., Jorm A.F. (2007). Early Intervention in the Real World. Youth Mental Health First Aid:A Manual for Adults Assisting Youth. Early Intervention in Psychiatry 2008; 2: 55–61.

9. Kitchener B.A., Jorm A.F. (2002) Mental Health First Aid Manual. ORYGEN Research, Centre, Melbourne.

10. NICE public health guidance 20. Promoting young people’s social and emotional well-being in secondary education. London (United Kingdom):National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2009.

11. Organización mundial de la Salud (OMS). Prevención de los trastornos mentales. Intervenciones efectivas y opciones de políticas. Informe compendiado, Ginebra, 2004.

12. Organización mundial de la Salud (OMS). Promoción de la salud Mental. Conceptos. Evidencia Emergente práctica. Informe compendiado, Ginebra, 2004.

13. Toumbourou J W, Stockwell T, Neighbors C, Marlatt G A, Sturge J, Rehm J. Interventions to reduce harm associated with adolescent substance use. Lancet. 2007 Apr 21;369(9570):1391-401.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè gaudeixis d'una millor experiència d'usuari. Més informació