logo.3.png

Sabies què?

El terme Esquizofrènia significa “ment fracturada”. Llegir més...

Conductes de risc

El terme sexualitat fa referència a la condició d’ésser sexuat, és a dir, al fet com una persona viu els aspectes relacionats amb el sexe, entenent aquest concepte com una simple característica biològica que permet diferenciar el home de la dona.

Durant la joventut, sovint la responsabilitat sobre la salut sexual i reproductiva recau principalment en la dona. La majoria de consultes realitzades a centres de salut reproductiva corresponen al gènere femení i només, un percentatge molt baix, va acompanyat de la parella masculina.

Segons dades estadístiques la mitjana d’edat d’inici en la pràctica de sexe amb penetració ha baixat en els últims anys, encara que de manera moderada. En l’enquesta de Sexualitat i Anticoncepció en la Joventut Espanyola (2009) s’apunta un inici al voltant dels 16 anys.

La principal conducta de risc és la penetració sense protecció, essent, segons l’Organització Mundial de la Salut, el preservatiu l’únic mètode eficaç per evitar les malalties de transmissió sexual (MTS), el VIH i l’embaràs no desitjat.

La prevenció és la millor manera d’evitar les conseqüències físiques o mentals que poden derivar-se d’una relació de risc, sovint vinculada als estats derivats del consum d’alcohol o drogues que redueixen la nostra percepció de risc.

Malgrat la informació esmentada, aproximadament un 15% de la població s’exposa al risc d’un embaràs no desitjat, la transmissió de malalties sexuals i el VIH.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè gaudeixis d'una millor experiència d'usuari. Més informació