logo.5.png

Sabies què?

El trastorn bipolar és un diagnòstic utilitzat en salut mental per definir aquelles alteracions greus de l’estat d’ànim, que es descriuen com alteracions extremes del humor. Llegir més...

Autolesió

L’autolesió es refereix a la conducta de fer-se mal deliberadament, però no té la intenció de causar-ne la mort.

En l’estat emocional que es dóna l’autolesió, apareixen sentiments diversos i molt intensos que no es poden aguantar, sense trobar altres formes d’expressió del malestar, que no comportin aquest risc.

Autolesions més comuns:

  • Sobredosi o ingesta excessiva de substàncies tòxiques (fàrmacs, alcohol o altres drogues).
  • Lesions menors i/o potencialment perilloses, que poden posar en risc la vida.
  • Fer-se talls en la part superior dels braços o als canells.
  • Cremades per cigarretes o encenedors.
  • Donar-se cops.
  • Mossegar-se o interferir en la cicatrització de les ferides.
  • Imprudència deliberada, és a dir, posar-se en situacions de risc intencionadament.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè gaudeixis d'una millor experiència d'usuari. Més informació