logo.1.png

Sabies què?

El 90% dels casos d’anorèxia es donen en noies. Llegir més...

Recerca

El Grup CHM Salut Mental du a terme una tasca continuada d’actualització del coneixement sobre la salut mental juvenil i realitza activitats d’avaluació i de recerca sobre els programes de promoció de la salut mental, de prevenció dels trastorns i de l’atenció precoç als trastorns mentals incipients.

Publicacions sobre salut mental juvenil:


1. Programas de alfabetización para la promoción de la salud mental en el ámbito escolar. Informe SESPAS 2020.
Literacy programs for the promotion of mental health in the school setting. SESPAS Report 2020.


Enllaç: aquí.


2. Promoción de la salud mental, prevención de los trastornos mentales y lucha contra el estigma. Estrategias y recursos para la alfabetización emocional de los adolescentes.

Enllaç: aquí.


3. Development and Validation of the EspaiJove.net Mental Health Literacy (EMHL) Test for Spanish Adolescents. 

Enllaç: aquí.


Projecte: ‘Avaluació de l'efectivitat del programa per a l'educació emocional, social i de la salut mental en els adolescents assistits en centres de la DGAIA’

(codi referència: PI18 / 01859)


Aquest projecte està finançat per l’Instituto de Salud Carlos III i el cofinançament per a la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i ha rebut una ajuda econòmica de 26.620 euros durant el període de gener del 2019 a desembre del 2021 i prorrogat fins al 30 de juny del 2023.


Objectiu i finalitat de l’ajuda

L'objectiu del projecte és avaluar l'eficàcia d'un paquet de programes d'Alfabetització en Salut Mental (PASM) i d'Educació Social i Emocional (PESE) per a joves assistits en centres tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) en l'augment de coneixements i habilitats emocionals, socials i de salut mental, i reducció de l'estigma. Així com el seu impacte sobre la qualitat de vida i en la recerca d'ajuda.

Per a això es comparen dos grups. Un grup rebrà el “Programa d'Alfabetització en Salut Mental” (PASM) amb una durada de 6 hores. Un segon grup rebrà el “Programa d'educació social i emocional” (PESE) d'una durada de 14h i el programa PASM de 6 hores, un total de 20 hores.


Procediment i durada de l’estudi

L'estudi té una durada d'un any, es realitzarà durant els mesos de gener de 2019 a desembre del 2021.

Als adolescents amb edats compreses entre els 12 i 17 anys que participen en l'estudi se'ls demanarà que complementin els següents qüestionaris:

1) Habilitats socials i emocionals (37 ítems);

2) Actituds en salut mental (Estigma, CAMI i RIBS) (14 ítems);

3) Símptomes Mentals i Salut Mental Positiva (SDQ) (25 ítems);

4) Intenció de canvi (1 ítem);

5) Resiliència (RS) (14 ítems);

6) Qualitat de Vida (EQ-5D) (6 ítems);

7) Recerca d'ajuda i Ús de Serveis i Tractament (GHSQ) (10 elements);

8) Satisfacció (6 ítems)

La complementació dels 8 qüestionaris implicarà un temps aproximat de 30 minuts, i es realitzarà durant l’espai de tutoria de la classe.

Aquests qüestionaris s'hauran de complementar en quatre moments de l'estudi:

  • Basal: abans de rebre els programa PASM i PESE + PASM;
  • Post Intervenció: 2 setmanes després de rebre el taller / res;
  • Seguiment als 6 mesos d'haver finalitzat el programa PASM i PESE + PASM;
  • Seguiment als 12 mesos d'haver finalitzat el programa PASM i PESE + PASM.

En el grup d’adolescents que formen part del grup control (no reben cap programa de sensibilització/formació), en el cas que els resultats de l’estudi confirmin l’efectivitat dels programes d’alfabetització, rebrà la intervenció integral PASM + RE (7 hores) en el següent curs escolar.


Els Programes de sensibilització i alfabetització en salut mental i d'educació social i emocional

Els adolescents d'uns CRAEs/CAs rebran el “Programa d'Alfabetització en Salut Mental (PASM)” amb una amb una durada de 6 hores i altres alumnes de CRAEs/CAs rebran el “Programa d'educació social i emocional (PESE + PASM)” amb una durada de 20 hores de formació.

1) “Programa d'Alfabetització en Salut Mental (PASM)”. La formació del PASM s'ha dividit en 6 unitats didàctiques, cada unitat amb una durada d'1 hora on es treballaran els següents conceptes: 1) Les nostres emocions; 2) Autoestigma; 3) Ansietat i Depressió; 4) Vincles de confiança; 5) Habilitats Socials i comunicació interpersonal: comunicació eficaç; 6) Habilitats Socials i comunicació interpersonal: comunicació assertiva.

2) “Programa d'educació social i emocional (PESE)”. La formació del PESE comprèn 14 hores d'educació soci emocional que inclou 5 unitats didàctiques: 1) Autoconsciència emocional (2h); 2) Autogestió emocional (3 h); 3) Consciència social (2h); 4) Habilitats socials (5h) i 5) Presa de decisions (2h).


Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)Aquest lloc web utilitza cookies perquè gaudeixis d'una millor experiència d'usuari. Més informació