logo.7.png

Sabies què?

El 90% dels casos d’anorèxia es donen en noies. Llegir més...

Protecció a la infància i l’adolescència

El Grup CHM Salut Mental desenvolupa diferents programes de col·laboració amb el sistema català de protecció a la infància i a l’adolescència, encarregat de detectar i respondre a les situacions de risc, maltractament o desemparament infantil i juvenil.

El sistema de protecció actua mitjançant els serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats com els Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA), la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA).

El Grup CHM Salut Mental intervé amb dos serveis distints:

L’Espai Jove Assistencial (EJA) té com a finalitat la promoció del desenvolupament emocional i relacional saludable, l’atenció a les necessitats psicosocials d’infants, adolescents i famílies i la prevenció de situacions de risc i exclusió social. L’EJA col·labora amb els Serveis Socials Bàsics, els EAIAs, els CRAEs i altres espais de protecció a la infància i l’adolescència oferint intervencions d’orientació i acompanyament a les famílies, i de suport psicosocial i psicoterapèutic a nens, adolescents i famílies.

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi desenvolupa una acció coordinada amb els recursos territorials de protecció a la infància, oferint assessorament i intervenció especialitzada de prevenció, detecció i atenció als problemes de salut mental de nens i adolescents. El CSMIJ realitza un programa específic de col·laboració, assessorament i atenció en salut mental en diferents CRAES de Barcelona.

La població diana són els infants, adolescents i famílies vinculades als serveis socials bàsics i al sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

L’Espai Jove Assistencial (EJA) ofereix intervencions d’orientació, acompanyament i suport psicosocial i psicoterapèutic a nens, adolescents i famílies.

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de les Corts i Sarrià - Sant Gervasi ofereix assessorament i intervencions especialitzades de prevenció, detecció i atenció als problemes de salut mental de nens i adolescents.

Els equips participants són: l’Espai Jove Assistencial i el CSMIJ de les Corts i Sarrià - Sant Gervasi.

L’accessibilitat al programa de l’Espai Jove Assistencial és a través dels espais de coordinació i col·laboració amb els serveis socials bàsics i especialitzats de Barcelona.

L’accessibilitat al programa del CSMIJ és a través dels espais de coordinació i col·laboració amb els serveis socials bàsics i especialitzats, els equips d’atenció primària i a través dels equips psicopedagògics dels centres educatius dels Districtes de Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi o amb els dispositius integrats en el Programa de col·laboració amb els centres dependents de la DGAIA.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè gaudeixis d'una millor experiència d'usuari. Més informació